Kompetenta takmontörer

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Vi sysselsätter idag tjugofem yrkesskickliga takmontörer med hög kompetens och lång erfarenhet. Emellanåt tar vi också in lärlingar som vi lär upp från grunden. På Dan Nilsson Tak strävar vi efter att kompetensen och hantverksskickligheten i företaget ska hålla högsta nivå. Även i framtiden. Därför satsar vi på personalkompetensen.

Som takmontör kommer man aldrig undan; värme, blåst, regn eller snö – jobbet ska utföras på utsatt tid. Samtliga våra montörer känner en stor yrkesstolthet och ställer upp i ur och skur för att vi ska få nöjda kunder. Våra kompetenta projektledare har en viktig roll i den dagliga verksamheten. De har en nära kontakt med beställare, leverantörer och takmontörerna. De ser också till att arbetet sker enligt överenskommelse.